Sad Status in Punjabi, Heart Touching Sad Shayari Latest 2023

Punjabi sad status

Punjabi sad status

 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,

  ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। • ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ • ਜਦੋਂ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

  ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ!ਭਰੋਸਾ
ਜੇ ਕੇਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ।

Punjabi sad status


 • ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ ਸੀ,

  ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ! • ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬ ਹਨ,

  ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।  • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,

  ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ,

  ਜਿਸਨੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ

  ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ • ਉਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵੋ ।

sad shayari • ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ

  ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ • ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ… ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਖ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ।ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ

sad status


 • ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ।
NEXT>>