Punjabi Status For Facebook whatsapp and Instagram 2024 

 • ਦਿਲ ਤੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ
  ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਬ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ • ਉਹ ਜਖ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ
  ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ • ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ
  ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 

 • ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ
  ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ • ਮੂਰਖਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ
  ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ • ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
  ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ

PUNJABI 

 • ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ
  ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 💯 • ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ
  ਚਿਹਰੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ • ਜਦੋ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ
  ਤਾ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਲੋ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 

 • ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ
  ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ • ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
  ਆਲੋਚਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ • ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਈਂ ਹੁੰਦਾ
  ਜਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੈ ਜਾਂ ਨਈਂ ਹੁੰਦਾ • ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਬਰ
  ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ❤️‍🩹 

 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
  ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ • ਪਾਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨੀ ਕਰਦਾ
  ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ • ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ • ਨਾਸਮਝ ਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਸੀ
  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਆ

NEXT>>