Gym Status Punjabi Workout Quotes For Facebook and WhatsApp 2024

Punjabi gym status

https://gojatt.com/punjabi-gym-status/


 • ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਟਾਇਮ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋ ਕੱਡੀਏ, ਹੁੰਦਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ. • ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। • ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਦ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। • ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। • ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲੋ ਖੁਰਾਕ,, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਬੱਲਿਆ ਸਿਹਤ ਬਣੂ ਗੀ,,Punjabi gym status

 • ਕੰਡੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਲਿਆ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਲੇਰੀਆਂ ਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ💉 • ਦੋ ਸਾਲ Gym ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ,🏋🏼‍ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਡੋਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 💪🏼

gym quotes • ਇੰਨੀ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਥਾਮ ਦੇਈ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ • ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਤੀਏਂ ਹਾਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ..💪 ਤਾਹੀ ਤਾ ਲੋਕ ਤਰਸਨ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ • Gym ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾgym status • ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜਰੂਰੀ ਐ • ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ,, ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ GYM ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, • ਟੁੱਟੀਆਂ 😓 ਦਾ ਹੱਲ ਸਦਾ ਦਾਰੂ🍻ਤਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦੀ🙈, ਕਢਿਆ ਨਤੀਜਾ 😁ਅਸੀ ਸੋਚ ਕੇ . ਜਦੋ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨੀ Gym 💪ਲਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ 💪 • ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਟਾਇਮ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋ ਕੱਡੀਏ, ਹੁੰਦਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾgym shayari • ਜ਼ਿਮ ਦਾ ਸ਼ੋਕੀਨ ਮੁੰਡਾ,ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਂ ਦਾ • ਜਾਈ ਦਾ Gym ਚਿੱਤ ਰੱਖੀ ਦਾ ਕੈਮ ਨੀ, ,ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖਲੋਨ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Time ਨੀ • ਛਾਤੀਆ ਨਾ ਮਿਣ ਬੱਲਿਆ ,ਬਿਨ ਜਿਗਰੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ,,
NEXT>>