Punjabi Shayari For Facebook WhatsApp and Instagram 2023

Punjabi ShayariPunjabi shayari

 • ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
  ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ • ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ
  ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇPunjabi shayari

 • ਨਾ ਪਰਖਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ
  ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ • ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ ਉਹਦੀ
  ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੂੰ ਏ
  ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਈPunjabi Shayari

 • ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ
  ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਸੱਜਣਾ • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਏਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਂ
  ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜੇਹਾ ਹੋ ਗਿਆPunjabi Shayari

 • ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਣ ਨਾਲ
  ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ • ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
  ਐਵੇਂ ਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾਉਦੇPunjabi Shayari

 • ਉਝਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਭਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ
  ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਭਿਆਂ ਜਾਂਦਾ • ਬੜੇ ਕੱਚ ਹੀਰੇ ਨਿੱਕਲੇ, ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਕੱਚ ਹੋ ਗਏ
  ਬੜੇ ਸੱਚ ਵਹਿਮ ਨਿੱਕਲੇ, ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏPunjabi Shayari

 • ਵੈਸੇ ਮਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ
  ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ • ਮੁਸਕਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ
  ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗਮ ਕਿਵੇਂ ਛਿਪਾਉਂਦੇPunjabi Shayari

 • ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਆ
  ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ • ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਏ ਤੂੰ
  ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਐਂਵੇ ਤਾਂ ਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇPunjabi Shayari

 • ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ ਵਕਤ ਨਾਲ
  ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ • ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ
  ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨੇPunjabi Shayari

 • ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਮੈਨੂੰ ਓਹੀ ਚੀਜਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ • ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਆ
  ਦਿਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ • ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੰਗੇ ਨੇ
  ਦੋਗਲਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ

NEXT>>