PUNJABI LOVE STATUS

 


 • PUNJABI LOVE STATUS
 • ਮੇਰੀ “last seen at” ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ “last seen at” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।

  share on Whatsapp • ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

  share on Whatsapp • ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।

  share on Whatsapp • ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ … ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ …

  share on Whatsapp • ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਜੋਖਮ ਲੈ ਜਾਵੇ।

  share on Whatsapp • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

  share on Whatsapp • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ।

  share on Whatsapp • ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

  share on Whatsapp • ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ: – ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  share on Whatsapp • ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ।

  share on Whatsapp • ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

  share on Whatsapp • ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ,ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲੋਰਾਂ ਨੇ,ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਂ ਜਾਵੀਂ,ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੇ …

  share on Whatsapp


NEXT>>