punjabi brother sister status

Punjabi brother sister status

https://gojatt.com/punjabi-brother-sister-status/

 • ਭੈਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


 • ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਹੈ।


 • ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।


 • ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।


 • ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।


 • ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ


 • ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।


 • ਭੈਣ ਲਈ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।


 • ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


 • ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਵਰਗਾ ਹੈ।


 • ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਿਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਆਤਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧਾਗਾ ਹੈ।


 • ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।


 • ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ।


 • ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

NEXT>>